ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาววรรณี ยาทรัพย์บ้านเขากอบวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้
2นางยินดี ลักษณะสกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ลาออกจากราชการ